Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
33000-2/2022/1
Datum:
2022-06-30
Datum objave:
2022-06-30

Informacija o predvidenih ukrepih v kmetijskem in ribiškem sektorju za blaženje draginje hrane

Datoteke: