Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
35501-14/2022/1
Datum:
2022-06-27
Datum objave:
2022-06-30

Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01408-1/2016 z dne 3. 1. 2017 za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem

Datoteke: