Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
00712-49/2021/5
Datum:
2022-06-28
Datum objave:
2022-06-30
Eva:
2021-1611-0011

Predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov - nujni postopek

Datoteke: