Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MP
Koda:
41013-118/2022/1
Datum:
2022-06-07
Datum objave:
2022-06-29

Predlog za uvrstitev novega projekta 2030-22-0003 Nakup dela poslovnega objekta na naslovu - Ljubljanska c. 26, Novo mesto v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025

Datoteke: