Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MJU
Koda:
00704-42/2022/7
Datum:
2022-06-27
Datum objave:
2022-06-28
Eva:
2021-3130-0018

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – skrajšani postopek

Datoteke: