Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-49/2022/1
Datum:
2022-06-23
Datum objave:
2022-06-27

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (KPK, SURS, MDDSZ, MZ, MP, MF, Policija, USZS, MZZ, Okrožno državno tožilstvo v Mariboru)

Datoteke: