Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
35501-11/2022/2
Datum:
2022-06-17
Datum objave:
2022-06-21

Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01402-7/2021 z dne 23. 12. 2021 za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja iz vrtine JAN-1/04

Datoteke: