Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
00704-231/2022/1
Datum:
2022-06-20
Datum objave:
2022-06-21
Eva:
2022-2330-0056

Predlog odloka o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov

Datoteke: