Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
UOIM
Koda:
21400-10/2022/1
Datum:
2022-06-17
Datum objave:
2022-06-20

Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 21400-6/2021/6 z dne 17. 12. 2021 o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva

Datoteke: