Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
00704-33/2022/3
Datum:
2022-01-27
Datum objave:
2022-01-28
Eva:
2021-2330-0068

Popravek gradiva št. 1 - Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme

Datoteke: