Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
00710-1/2022/15
Datum:
2022-01-26
Datum objave:
2022-01-27
Eva:
2021-2430-0135

Novo gradivo, št. 3 - Predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa - prva obravnava

Datoteke: