Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
54913-2/2022/2
Datum:
2022-01-24
Datum objave:
2022-01-25

Novo gradivo št. 1 - Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu – Trajnostni ogljični cikli

Datoteke: