Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
00704-12/2022/6
Datum:
2022-01-12
Datum objave:
2022-01-12
Eva:
2019-1911-0003

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu - prva obravnava

Datoteke: