Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
00710-94/2021/3
Datum:
2022-01-04
Datum objave:
2022-01-05
Eva:
2021-2430-0001

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o cestah - prva obravnava

Datoteke: