Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
33001-2/2021/6
Datum:
1970-01-01
Datum objave:
2022-01-03

Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe med 5. in 9. aprilom 2021

Datoteke: