Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
54956-27/2020/1
Datum:
2020-09-02
Datum objave:
2020-09-15

Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem

Datoteke:

Iskalnik