Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
00715-41/2020/1
Datum:
2020-09-14
Datum objave:
2020-09-15
Eva:
2019-2330-0086

Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev

Datoteke:

Iskalnik