Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-63/2020/1
Datum:
2020-06-12
Datum objave:
2020-06-12

Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (PRS, DZ, KPV, GSV, Protokol RS, UKOM, UVTP, UN, UOIM, MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Generalštab Slovenske vojske, Inšpektorat RS za obrambo, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, MGRT, Urad RS za meroslovje, Tržni inšpektorat RS, MDDSZ, MJU, Inšpektorat za javni sektor, Uprava RS za informacijsko varnost, Vrhovno sodišče RS, višja sodišča, okrožna sodišča)