Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-63/2020/1
Datum:
2020-06-12
Datum objave:
2020-06-12

Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (PRS, DZ, KPV, GSV, Protokol RS, UKOM, UVTP, UN, UOIM, MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Generalštab Slovenske vojske, Inšpektorat RS za obrambo, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, MGRT, Urad RS za meroslovje, Tržni inšpektorat RS, MDDSZ, MJU, Inšpektorat za javni sektor, Uprava RS za informacijsko varnost, Vrhovno sodišče RS, višja sodišča, okrožna sodišča)

Datoteke:

Iskalnik