Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MGRT
Koda:
54916-6/2020/1
Datum:
2020-05-14
Datum objave:
2020-05-21

Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Nova industrijska strategija za Evropo

Datoteke:

Iskalnik