Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MGRT
Koda:
54916-4/2020/6
Datum:
2020-05-05
Datum objave:
2020-05-06

Novo gradivo št. 2 - Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo

Datoteke:

Iskalnik