Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MGRT
Koda:
54916-4/2020/5
Datum:
2020-05-04
Datum objave:
2020-05-05

Novo gradivo št. 1 - Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo

Datoteke:

Iskalnik