Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MGRT
Koda:
54916-4/2020/1
Datum:
2020-04-20
Datum objave:
2020-04-23

Predlog stališča Republike Slovenije do 'Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo'

Datoteke:

Iskalnik