Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MOP
Koda:
00719-8/2020/1
Datum:
2020-03-27
Datum objave:
2020-03-30
Eva:
2020-2550-0019

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

Datoteke:

Iskalnik