Skoči do osrednje vsebine

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
00715-34/2019/4
Datum:
2019-12-23
Datum objave:
2019-12-27
Eva:
2019-2330-0028

Predlog uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Iskalnik