Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MDDSZ
Koda:
47602-9/2024/1
Datum:
2024-04-08
Datum objave:
2024-04-12

Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Datoteke: