Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOPE
Koda:
41013-28/2024/1
Datum:
2024-04-03
Datum objave:
2024-04-11

Predlog za uvrstitev projekta 2570-24-0016 Večnamenska športna dvorana Trzin v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027

Datoteke: