Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MZ
Koda:
54902-6/2024/1
Datum:
2023-12-27
Datum objave:
2024-03-01

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predodelitvijo znanstvenih in tehničnih nalog Evropski agenciji za kemikalije

Datoteke: