Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MNVP
Koda:
51100-9/2024/1
Datum:
2024-02-26
Datum objave:
2024-03-01

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na izrednem sestanku pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki 25. in 26. marca 2024 na Dunaju

Datoteke: