Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MNZ
Koda:
41004-1/2024/1
Datum:
2024-02-20
Datum objave:
2024-02-28

Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za notranje zadeve, Policije, preko načrtovanih pravic porabe s sprejetim proračunom

Datoteke: