Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MVI
Koda:
00704-467/2023/6
Datum:
2024-02-20
Datum objave:
2024-02-28
Eva:
2023-3350-0020

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi - skrajšani postopek

Datoteke: