Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
54921-6/2024/1
Datum:
2024-02-22
Datum objave:
2024-02-27

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vpisu dodatnih delnic v kapitalu Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) s strani Evropske unije in spremembi Sporazuma o ustanovitvi EBRD v zvezi z omejeno in postopno razširitvijo geografskega obsega poslovanja EBRD na podsaharsko Afriko in Irak ter v zvezi z odpravo zakonske omejitve kapitala za redno poslovanje

Datoteke: