Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-14/2024/1
Datum:
2024-02-23
Datum objave:
2024-02-26

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (UOIM, MDDSZ, Direkcija RS za infrastruktur,o MJU, MKGP)

Datoteke: