Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MGTŠ
Koda:
32200-1/2023/5
Datum:
2024-02-19
Datum objave:
2024-02-21

Predlog dodatka št. 5 h Koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe Kobilarne Lipica, št. C2130-20-080008, z dne 29. 1. 2020

Datoteke: