Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MNVP
Koda:
35400-3/2024/3
Datum:
2024-02-19
Datum objave:
2024-02-20

Novo gradivo št. 1 - Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o stališču, Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa glede predložitve predlogov za spremembo dodatkov II in III h Konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov z namenom zasedanja Stalnega odbora konvencije

Datoteke: