Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MP
Koda:
00704-19/2024/6
Datum:
2024-02-19
Datum objave:
2024-02-19
Eva:
2023-2030-0025

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – skrajšani postopek

Datoteke: