Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
51002-7/2024/1
Datum:
2024-02-16
Datum objave:
2024-02-19

Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice za vojaško vajo »DRAGON- 24« na ozemlju Republike Poljske

Datoteke: