Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
84400-6/2024/1
Datum:
2024-02-15
Datum objave:
2024-02-19

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom 2023

Datoteke: