Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MNVP
Koda:
00704-452/2023/1
Datum:
2023-11-30
Datum objave:
2023-12-08
Eva:
2023-2560-0050

Predlog odloka o spremembi Odloka o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine

Datoteke: