Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MJU
Koda:
00704-446/2023/1
Datum:
2023-12-05
Datum objave:
2023-12-07
Eva:
2023-3130-0041

Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

Datoteke: