Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOPE
Koda:
00704-434/2023/6
Datum:
2023-12-06
Datum objave:
2023-12-07
Eva:
2023-2570-0065

Novo gradivo št. 2 - Predlog Energetskega zakona - prva obravnava

Datoteke: