Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
00704-299/2023/17
Datum:
2023-12-05
Datum objave:
2023-12-05
Eva:
2023-1611-0073

Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. - tretja obravnava

Datoteke: