Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOPE
Koda:
51100-39/2023/1
Datum:
2023-11-28
Datum objave:
2023-11-30

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. zasedanju pogodbenic Konvencije o čezmejnih vplivih na okolje (Espoo) in 5. zasedanju Protokola o strateški presoji vplivov na okolje od 12. do 16. decembra 2023 v Ženevi

Datoteke: