Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MGTŠ
Koda:
32200-3/2023/7
Datum:
2023-11-29
Datum objave:
2023-11-30

Novo gradivo št. 2 - Skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Revidirano Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za leto 2022 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za leto 2022, Politika prejemkov poslovodstva družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o.

Datoteke: