Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
00704-427/2023/2
Datum:
2023-11-27
Datum objave:
2023-11-28
Eva:
2022-2430-0060

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu - prva obravnava

Datoteke: