Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-32/2023/1
Datum:
2023-09-20
Datum objave:
2023-09-21

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MOPE, MNVP, MZEZ, MKGP, Vrhovno sodišče RS)

Datoteke: