Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
41012-31/2023/1
Datum:
2023-09-15
Datum objave:
2023-09-15

Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MNZ, USZS, MZEZ, GURS, MZ, MK, Inšpektorat RS za šolstvo)

Datoteke: