Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MNVP
Koda:
05001-23/2023/1
Datum:
2023-04-19
Datum objave:
2023-06-08

Predlog zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parceli št. 1295/1 in 1295/2, obe k. o. 2631 Portorož

Datoteke: