Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MGTŠ
Koda:
47606-1/2023/1
Datum:
2023-05-26
Datum objave:
2023-05-26

Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki Slovenskega inštituta za standardizacijo iz leta 2022

Datoteke: