Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKRR
Koda:
00704-232/2023/1
Datum:
2023-05-25
Datum objave:
2023-05-25
Eva:
2023-1630-0005

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

Datoteke: