Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MNVP
Koda:
00704-208/2023/1
Datum:
2023-05-03
Datum objave:
2023-05-09
Eva:
2023-2560-0001

Predlog odloka o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava

Datoteke: